0

၂၀၂၂ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့မှ (၂၄) ရက်‌နေ့အထိ

ရာမညအင်စီကျူနိုင်ငံရေးသုတေသနဌာနမှ အပတ်စဉ် ဒီမိုကရေစီအရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စစ်ရေးပဋိပက္ခများ၊ နိုင်ငံတကာတုံ့ပြန်မှုများကို သုတေသနပြုလုပ်၍ သုံးသပ်ချက်များ ရေးသားဖော်ပြထားသည်။

0

၂၀၂၂ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့မှ (၁၇) ရက်‌နေ့အထိ

ရာမညအင်စီကျူနိုင်ငံရေးသုတေသနဌာနမှ အပတ်စဉ် ဒီမိုကရေစီအရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စစ်ရေးပဋိပက္ခများ၊ နိုင်ငံတကာတုံ့ပြန်မှုများကို သုတေသနပြုလုပ်၍ သုံးသပ်ချက်များ ရေးသားဖော်ပြထားသည်။

0

ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း

ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း ( Burmese version) ဖက်ဒရယ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ မူကြမ်း( English Version) ရာမည ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း ( English & Burmese version) ရာမည ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း ( Mon version) တနင်္သာရီတိုင်း…