0

စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးကဏ္ဍ ရိုက်ခတ်မှုများ

  စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးကဏ္ဍ ရိုက်ခတ်မှုများ နိုင်ကဆုမွန် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းပြီး အုပ်ချုပ်သွားမည် (သို့မဟုတ်) ရွေးကောက်ပွဲအတု ပြုလုပ်ပြီး ပါတီတစ်ခုအား အုပ်ချုပ်ခိုင်းမည် ဆိုပါက ၎င်းတိုင်းပြည်…

0

တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူများ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ အာဏာသိမ်းမှုနှင့် နွေဦးတော်လှန်ရေး

ဒေါက်တာ Ashley South မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု အတိုင်းအဝိုင်းများသည် မြန်မာ စစ်တပ်၏ သတ်ဖြတ်မှုများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို ကာလရှည်ကြာစွာ ခံစားခဲ့ရသည်။ မည်သိုပင်ဆိုစေကာမူ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာ ဒေသများရှိ ရွာသူရွာသားများကို တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများက…

0

စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးကဏ္ဍ ရိုက်ခတ်မှုများ

  စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးကဏ္ဍ ရိုက်ခတ်မှုများ နိုင်ကဆုမွန် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းပြီး အုပ်ချုပ်သွားမည် (သို့မဟုတ်) ရွေးကောက်ပွဲအတု ပြုလုပ်ပြီး ပါတီတစ်ခုအား အုပ်ချုပ်ခိုင်းမည် ဆိုပါက ၎င်းတိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အလွန်ခက်ခဲသည်။ မြင်လည်း မမြင်ဖူးပါ။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့ နိုင်ငံတွင် စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းပြီး အမိန့်ဖြင့်…

0

ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း

ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း ( Burmese version) ဖက်ဒရယ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ မူကြမ်း( English Version) ရာမည ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း ( English & Burmese version) ရာမည ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း ( Mon version) တနင်္သာရီတိုင်း…