ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ

0
  • ရာမည မွန်ပြည်နယ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ (မူကြမ်း) – မွန်ဘာသာ
  • ရာမည မွန်ပြည်နယ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ (မူကြမ်း) – မြန်မာဘာသာ
  • ကော်သူလေး (ကရင်ပြည်နယ်)၏ အနာဂတ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (မူကြမ်း)
  • တနင်္သာရီတိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (မူကြမ်း)
  • ဖက်ဒရယ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ (မူကြမ်း)
Share.

About Author

Leave a Reply