ပေဲါဆဵုဂဗ သဳကၠဳကုညးဍုၚ်ကွာန်၊ လူထုတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ (၂၀၂၀)

0

လၟေၚ်ကမၠောန်မဟာဇန် ချဳဒရာၚ် ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) သွက်ဂွံဗၠးၜးနွံဓရ်ဍာံ" (Civic Action for Free and Fair Elections 2020) ဝွံ ကၠာဟွံဂွံစိုပ်အခိၚ် ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) ဂှ် ဂွံဆဵုကု ညးဍုၚ်ကွာန် ဗၞတ် (၅၀၀) တၠတုဲ ကေတ်လညာတ်ညးတံ စပ်ကဵု ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် အလဵုအသဳ အကြာသၞာံ (၂၀၁၆) စဵုကဵု သၞာံ (၂၀၂၀) တုဲ၊ ယဝ်ရ ပေဲါရုဲမာဲတုဲမ္ဂး မုညးတံ စၟဳစလဝ်တံဂှ်လေဝ် သၟာန်ကီုရ။ နူကဵုဂှ် ပတိတ်လဝ် လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် နွံရ။

လွတ်လပ်တရားမျှတသည့် (၂၀၂၀) ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လူထုလှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်သည် မွန်ပြည်နယ်တွင် အခြေခံသည့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည့် စံပြလူထုအခြေပြုဖွဲ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (JCSDO)၊ တိုးတက်သော မွန်လူငယ်များအစည်းအရုံး (MYPO)၊ မွန်ပြည်လူ့အခွင့်ရေး ဖောင်ဒေးရှင်း (HURFOM)၊ ကွန်းဟံသာ (Konhongsar) အဖွဲ့နှင့် သုတေသီများ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ရာမညအင်စတီကျုလူထုအခြေပြု နိုင်ငံရေး သုတေသနဌာန (Rehmonnya Institute for Civic Engagement – RICE) တို့ ပူးပေါင်းဖွဲ့ စည်းထားသည့် လူထုလှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။

CAFFE စီမံကိန်း အဖွဲ့များသည် ပြည်သူလူထုနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ရန် အဖွဲ့ (၅) ဖွဲ့ ခွဲလိုက်ကာ ၂၀၂၀ နှစ်ဦးပိုင်းတွင် လူထုနှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထိုအဖွဲ့ (၅) ဖွဲ့မှာ RICE တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအဖွဲ့၊ JCSDO တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ အဖွဲ့ ၊ MYPO တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ အဖွဲ့ ၊Konhongsar တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အဖွဲ့နှင့် HURFOM တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ အဖွဲ့တို့ဖြစ်ကြသည်။ အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီသည် လူထုတွေ့ဆုံ ဆွေ

းနွေးပွဲများကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလနှင့် မတ်လအကြားတွင် မြို့နယ် (၁၄) မြို့နယ်တွင် အုပ်စုအလိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း (FGDs)နှင့် တစ်ဦးချင်းစီတွေ့ဆုံ မေးမြန်းခြင်း (KIIs) ကို အဓိကထားပြီး အချက်အလက်များ ကောက်ယူခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ကိုဗစ် – ၁၉ ရောဂါ ပထမလှိုင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာကြောင့် လူထုတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ အစီအစဉ်သည် ၂ လ နီးပါး ရပ်နားခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် အုပ်စုအလိုက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အစား တစ်ဦးချင်းစီ မေးမြန်းခြင်း ပုံစံကို အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ လူထု တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အဖွဲ့ (၅) ဖွဲ့မှ ပြည်သူလူထု ဦးရေ (၄၉၉) ဦးအား တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံပွဲတွင် နိုင်ငံရေး ပါတီများမှ ပုဂ္ဂိုလ်ဦးရေ (၈၀) ဦး၊ အရပ်ဖက် လူထုအဖွဲ့အစည်း (CSOs & CBOs) နှင့် လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်း၊ စာပေ/ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့အစည်းများမှ (၁၄၆) ဦး၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး (၂၄) ဦး၊ လယ်သမား (၅၀) ဦး၊ အမျိုးသမီးနှင့် လူငယ် (၁၄၈) ဦး၊ ကျောင်းသား (၃၂) ဦးနှင့် သတင်းထောက် (၁) ဦးပါဝင်သည်။

Download full report in PDF 

 

Share.

About Author

Leave a Reply