မွန် လူမျိုးအလိုက် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ( မြန်မာဘာသာ) စီးပွားရေး နှင့် ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ အခြေခံမူများ စာတမ်း

0

 

၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ မေလ (၅ – ၆ – ၇) ရက်နေ့
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့တွင် ကျင်းပသော
မွန် လူမျိုးအလိုက် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ မှ
ရရှိလာသည့်

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံသည့် စီးပွားရေး နှင့် ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ
အခြေခံမူများ စာတမ်း

စာတမ်းပါ အကြောင်းအရာများ
• နိဒါန်း
• ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ
• ဒေသန္တရ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အခြေခံရမည့်မူများ
• နိဂုံး

 

မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့်
မွန် လူမျိုးအလိုက် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှ
ရရှိလာသော စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာအခြေခံမူများ
အဆိုပြုချက်စာတမ်း

နိဒါန်း

၁၉၄၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက် မွန်တိုင်းရင်းသားတို့သည် တန်တူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် ရရှိရန်အတွက် နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် တစိုက်မတ်မတ် ကြိုးပမ်းလာခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းရန် အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးပမ်းလာခဲ့ရာ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၃) ရက်နေ့တွင်တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ယခုစာတမ်းသည် နိုင်ငံတော်မှဦးဆောင်ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ (၂၁-ရာစုပင်လုံ) တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည့် မွန် လူမျိုးအလိုက်အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှ ဆွေးနွေးရရှိသည့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေခံမူ များကို ထည့်သွင်းဆွေးနွေးထားသည့် စာတမ်းဖြစ်သည်။

ရည်မှန်းချက်

တိုင်းရင်းသားအားလုံး ငြိမ်းချမ်းသော လူမှုအသိုက်အဝန်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက် စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်စနစ် တည်ဆောက်ရန်။

ရည်ရွယ်ချက်

(၁) ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးအခြေခံမူ/ မူဝါဒ ချမှတ်နိုင်ရန်။
(၂) အခွန်/ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာအခြေခံမူဝါဒများ ချမှတ် နိုင်ရန်။
(၃) ဒေသန္တရ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အခြေခံရမည့်မူများ မူဝါဒများ ချမှတ်နိုင်ရန်။

ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများ

၁။ စီးပွားရေးစနစ်
(က) ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတွင် ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးရမည်။

(ခ) ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို အခြေခံသော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု စီးပွားရေးမူဝါဒများ၊ ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများရေးဆွဲရာတွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရများမှ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း ရေးဆွဲရမည်။

(ဂ) ပြည်နယ်စီးပွားရေးမူဝါဒများကို သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရမှ ရေးဆွဲရာတွင် ပြည်ထောင်စုစီးပွားရေးမူဝါဒနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိရမည်။

(ဃ) စီးပွားရေးမူဝါဒသည် လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးရေးကို ဦးစားပေးပြီး လူတစ်ဦးချင်းဝင်ငွေနှင့် မိသားစုဘဝကိုမြှင့်တင်ပေးသည့် မူဝါဒ ဖြစ်ရမည်။

(င) ပြည်ထောင်စုနှင့်ပြည်နယ်စီးပွားရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများရေးဆွဲရာတွင် အဆင့်တိုင်း အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ရေးဆွဲခွင့်နှင့် အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုကို အခြေခံရမည်။

(စ) ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာစီးပွားရေးမူဝါဒများနှင့် ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးမူဝါဒများ ရေးဆွဲရာတွင် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းနှင့်ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် ဖော်ဆောင်ရေး အတွက်လိုအပ်သောအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်။

(ဆ) ပြည်နယ်စီးပွားရေးမူဝါဒများ ရေးဆွဲရာတွင် ဒေသထွက်ကုန်ကို အခြေပြု၍ အာမခံချက်ရှိသော ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို အခြေခံရမည်။

၂။ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

(က) ပြည်ပမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းများ စီးပွားရေးကဏ္ဍများအားလုံးကို ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရများအကြား တိုင်းရင်းသားပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကိုအခြေခံလျက် ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်၍ မူဝါဒများ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရမည်။

(ခ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းများ စီးပွားရေးကဏ္ဍများ အားလုံးကိုသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရနှင့်ညှိနှိုင်းပြီး ဒေသခံပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွား ကို ရှေးရှု၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး တာဝန်ယူ မှု၊တာဝန်ခံမှုရှိသောမူဝါဒချမှတ်ရာ၌ ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရများ ပူးပေါင်းရေးဆွဲရမည်။

(ဃ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရမှ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိ သည့် မူဝါဒ ချမှတ်ရမည်။

(င) ပြည်နယ်အတွင်းလိုအပ်သော စွမ်းအင်အလုံအလောက်ရရှိရေး ၊ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရမှမူဝါဒများ ချမှတ်အကောင် အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(စ) ပြည်နယ်အတွင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာစီမံကိန်းကြီးများ အကောင်အထည် ဖော်ရာ တွင်လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုကိုတားဆီးကာကွယ်ရန်၊ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ၏ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုကာကွယ်ရန်၊ကလေးသူငယ်များ၊သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ မသန်စွမ်း သူများ၊အမျိုးသမီးများ၏အခွင့်အရေးများကိုလေးစားလိုက်နာရန်နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ကို ပြည်သူများအကြား အချိန်မီနိုင်ရမည်။

(ဆ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆိုးကျိုးများကိုကာကွယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ကုစား ရေး ကိစ္စရပ်များတွင် ဒေသခံပြည်သူလူထုပါဝင်မှုကို အခြေခံရမည်။

(ဇ) သဘာဝသယံဇာတ ထုတ်ယူသုံးစွဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဂေဟစနစ် ပျက်စီးမှု၊ လူမှုဘဝဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတို့ကိုကုစားခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပျိုးထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်၎င်းအပေါ်ကောက်ခံရရှိသောအခွန်များထဲမှ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခု သတ်မှတ်သီးခြား ရန်ပုံငွေအဖြစ်ထားရှိရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရတို့မှ ဥပဒေများပြဌာန်းကာ အကောင်အထည်ဖော်ရမည်။

(ဈ) သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရသည် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှန်သမျှတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအများစုပါဝင်သော အများပိုင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခွင့် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ခွင့်တို့ကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်မည့် မူဝါဒရေးဆွဲရမည်။

၃။ အကောက်အခွန်ခွဲဝေခြင်းဆိုင်ရာ

(က) အခွန်ငွေကောက်ခံရာတွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရတို့အကြား လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို တိကျစွာ သတ်မှတ်ရမည်။

(ခ) အခွန်စနစ်သည် လူထုကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေသောစနစ် ဖြစ်ရမည်။

(ဂ) အခွန်ကောက်ခံမှုနှင့် ဆက်စပ်သောကိစ္စရပ်များတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိရမည်။

၄။ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ

(က) ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတွင်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ အာမခံချက်ရှိပြီးခိုင်မာ သော ငွေကြေးစနစ်တစ်ရပ် ထားရမည်။

(ခ) ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုများကို ပြည်ထောင်စုမှ မူဝါဒချမှတ်ရာတွင် ပြည်နယ်များအားကိုယ်စားပြုနိုင်ရေးအတွက်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစီမံ ခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရမည်။

(ဂ) ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်များအကြားဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေကြေးကို မျှဝေသုံးစွဲရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲရန် ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များမှ စေလွှတ်သည့် ဦးရေအချိုးတူကိုယ်စားလှယ်များကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေကြေး ဆိုင်ရာ ပူးတွဲစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းထားရမည်။

(ဃ) ပြည်ထောင်စုနှင့်ပြည်နယ်များတွင် နိုင်ငံတကာဘဏ်စနစ် စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီသော ဘဏ်ထူထောင်ပိုင်ခွင့် နှင့် စီမံပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။

(င) ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းများကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုတို့ဖြင့် ပြည်သူလူထုသိရှိစေရန် ပုံမှန် ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးရမည်။

(စ) ငွေကြေးများကိုမည်သည့် အခြေအနေတွင်မှ တရားမဝင်ငွေကြေးအဖြစ် ဖျက်သိမ်းကြေညာခြင်းမပြုရ။

(ဆ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့်ဗဟိုဘဏ်တို့မှငွေကြေးဖောင်းပွမှု မရှိစေရေးအတွက်တိကျ သောမူဝါဒ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရမည်။

၂။ အမျိုးသားစီမံကိန်းများ

(က) အမျိုးသားအဆင့်စီမံကိန်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရတို့မှပူးတွဲပြီး တိကျသောမူဝါဒများ ချမှတ်ကာ ပြည်နယ်အသီးသီးမှ စီမံခန့်ခွဲ အကောင်အထည် ဖော်ရမည်။

(ခ) အမျိုးသားစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်ဒေသခံများ၏ သဘောတူညီမှုကို ရယူရမည်။ သယံဇာတများ ထုတ်ယူသုံးစွဲမှုနှင့်ပတ်သက်သော အမျိုးသားစီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ရေရှည်တည်တံ့သော အကျိုးစီးပွားကို ရှေးရှုပြီး မူဝါဒရေးဆွဲရမည်။

(ဂ) အမျိုးသားစီမံကိန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် နိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းနှင့်အညီ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိ/မရှိ ဆန်းစစ်ခြင်း (EIA)၊ လူမှုဘ၀အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိ/ မရှိဆန်းစစ်ခြင်း (SIA)၊ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ/မရှိဆန်းစစ်ခြင်း (HIA)၊လူ့အခွင့်အရေးများ အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ/မရှိဆန်းစစ်ခြင်း (HRIA)၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ လူမှုဘဝအပေါ်တာဝန်ယူမှု (CSR, FLEGT, FPIC) စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း လုပ်ဆောင်ရမည်။ ထို အထွေထွေအကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ် သည့်လုပ်ငန်းများတွင် သီးခြားလွတ်လပ်သောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြင့်စည်းထားသည့် ဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ အစည်းများမှ အကောင်အထည်ဖော်သွားရမည်။

(ဃ) အမျိုးသားစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဒေသခံပြည်သူလူထုအတွက် လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်းတီးပေးနိုင်မည့် စီမံကိန်းများကို ဦးစားပေး ဖော်ဆောင်ရမည်။

၆။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး
(က) ဒေသထွက်ကုန်များကိုကုန်ချောထုတ်လုပ်နိုင်ရေးနှင့် ဈေးနှုန်းမြှင့်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ် နိုင်ရေးအတွက်ပြည်နယ်အစိုးရမှမူဝါဒ ချမှတ်ဖော်ဆောင်ပေးရမည်။

(ခ) ပြည်နယ်အတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများဖော်ဆောင်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်အတွင်းကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဖော်ဆောင်ရာတွင် လည်းကောင်း ပြည်နယ်အစိုးရမှ လွတ်လပ်စွာ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့် ရှိရမည်။

(ဂ) နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများ၊ကုန်သွယ်ရေးဇုန်များ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ကိုသက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်အစိုးရမှ မူဝါဒရေးဆွဲ ချမှတ်ရမည်။

(ဃ) ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့်ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ၌ပို့ကုန်/ သွင်းကုန်စံနှုန်းစိစစ်သည့်မူဝါဒ၊ဥပဒေများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရတို့ရေးဆွဲချမှတ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ရမည်။

(င) ပြည်ပသို့ပို့ကုန်မြင့်မားရေး၊ ပို့ကုန်အရည်အသွေးပြည့်စုံကောင်းမွန်ရေး၊ တန်ဖိုးမြှင့်ကုန် များထုတ်လုပ်နိုင်ရေး၊ သွင်းကုန်များလျှော့ချနိုင်ရေးနှင့် ဈေးကွက်ကျယ်ပြန့် လာရေးအတွက်ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရတို့ မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ရမည်။

(စ) ပြည်တွင်းပြည်ပကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် ပြည်နယ်အစိုးရမှ ဒေသခံများ၏ အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှု၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဆ) တရားဝင်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများကူးသန်းရောင်းဝယ်ရာတွင် လွတ်လပ်စွာကူးသန်းရောင်း ဝယ်ခွင့် ရှိရမည်။

(ဇ) ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုအခြေခံသည့် သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်များအလိုက် ကုန်သွယ် ရေးဇုန်များ၊ စက်မှုဇုန်များကို ပြည်နယ်အစိုးရမှ ထူထောင်ပေးပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု ရရှိစေရေးအတွက် မူဝါဒရေးဆွဲ ချမှတ်ရမည်။

၇။ နည်းပညာဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး

(က) ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၊အနုသုခုမ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများ အပေါ်အခြေခံသည့်နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ တီထွင်ခွင့်၊ မူပိုင်ခွင့်၊ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်နှင့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခွင့်တို့ကိုပြည်နယ်အစိုးရမှဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများ ရေးဆွဲအကောင် အထည်ဖော်ရမည်။

(ခ) သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရသည် စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော ဒေသထွက်ကုန်များ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် သီးသန့် ရန်ပုံငွေထားရှိရန်လိုအပ်ပြီး မူဝါဒ ရေးဆွဲချမှတ်ထားရမည်။

(ဂ) အမျိုးသားစီပွားရေးဆိုင်ရာ လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်များတွင် ပြည်နယ်အစိုးရက ဥပဒေရေးဆွဲ၍ တာဝန်ယူဖော်ဆောင်ပေးရမည်။

(ဃ) နိုင်ငံတကာမှ ခေတ်မီနည်းပညာများရရှိရန်၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအား ဖိတ်ခေါ်ရန်၊ ပြည်ပသို့ ပညာတော်သင်များ စေလွှတ်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရမှ မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ရမည်။

(င) တိုင်းရင်းသားနှင့် သက်ဆိုင်သောရုပ်ရှင်၊ သဘင်ဂီတ၊အနုသုခုမ၊ ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းများ၊သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာတင်ပြမှုများ၊ ရုပ်မြင်သံကြားတင်ဆက်မှု လုပ်ငန်းများကိုသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့် အားပေးကူညီ ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် မူဝါဒများ ချမှတ်ရမည်။

(စ) နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ကောလိပ်များနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် ကောလိပ်များဖွင့်လှစ် နိုင်ရေးနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်ပြည်နယ်အစိုးရက မူဝါဒချမှတ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

၈။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး

(က) သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရများသည် မိမိပြည်နယ်နှင့် ကိုက်ညီသော စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးမူဝါဒကို ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ) စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံ၍ ခေတ်မီဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်သော စက်မှုလယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဂ) တောင်သူလယ်သမားများ၏လွတ်လပ်စွာစိုက်ပျိုးခွင့်၊ထွက်ကုန်ကို ခိုင်မာသောဈေးကွက် နှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖန်တီးရေး ၊ငွေကြေးကူညီပံ့ပိုးမှုဓါတ်မြေသြဇာများလျှော့ချ သုံးစွဲရေးသဘာဝမြေသြဇာ အစားထိုးသုံးစွဲရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများကို ပြည်နယ်အစိုးရက ရေးဆွဲချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ရမည်။

(ဃ) မိမိဒေသနှင့်ကိုက်ညီသည့်မျိုးစေ့များနှင့်သီးနှံများကို လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်စိုက်ပျိုး ထိန်းသိမ်းပိုင်ခွင့်၊ဒေသရင်းမျိုးစေ့များနှင့် အပင်ဗီဇအရင်းအမြစ်များကို ထိန်းသိမ်း မြှင့်တင်နိုင်ခွင့်နှင့် မူပိုင်ခွင့်များရရှိရန် မူဝါဒများ ပြည်နယ်အစိုးရမှရေးဆွဲချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ရမည်။

(င) ပုဂ္ဂလိက(သို့)နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများမှ စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ရေထွက် လုပ်ငန်းများဖော်ဆောင်ရာတွင် ဒေသခံပြည်သူလူထုနှင့် သက်ဆိုင်သော မြေယာများ၊ ရေနှင့် ရေထွက်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍အကာအကွယ်ပေးနိုင်သောမူဝါဒများကို ပြည်နယ်အစိုးရမှ ရေးဆွဲချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ရမည်။

(စ) စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကို အစဉ်တစိုက် ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် မူဝါဒ ရေးဆွဲချမှတ်ပေးရမည်။

(ဆ) ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ SME ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် နှစ်ရှည်ချေးငွေများကို အတိုးနှုန်းနည်းနည်းဖြင့် ချေးယူနိုင်သောမူဝါဒ ရေးဆွဲပေးရမည်။

(ဇ) ဒေသခံစီးပွားဖြစ် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စိုက်ပျိုးသူများနှင့် မွေးမြူသူများအတွက် လိုအပ်သောနည်းပညာများနှင့် ပံ့ပိုးမှုများကို သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရမှ မူဝါဒများရေးဆွဲ၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

၉။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

(က) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုအစိမ်းရောင်စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအဓိကထား အခြေခံလိုက်နာရမည်။

(ခ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိုမထိခိုက် စေဘဲရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေသောစီးပွားရေးမူဝါဒအပေါ်အခြေခံရမည်။ အကယ်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံများကြောင့်ထိခိုက်မှုရှိပါက ပြန်လည်ကုစားရေးအတွက် အစီအမံများကို ပြည်နယ်အစိုးရမှ ထည့်သွင်းပြဌာန်းရမည်။

(ဂ) ဂေဟစနစ်နှင့် တောရိုင်းတိစ္ဆာန်များ ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ နှင့် ပြည်နယ်အစိုးရတို့မှ မူဝါဒ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရမည်။

၁၀။ သယံဇာတထုတ်ယူသုံးစွဲမှု

(က) စီးပွားရေးအရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင် သယံဇာတထုတ်ယူသုံးစွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်များမှ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့် အပြည့်အဝရှိရမည်။

(ခ) သစ်တောနှင့်သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများအပေါ်စီးပွားရေးအရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ထုတ်ယူ သုံးစွဲခြင်းများကိုသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရများမှလွတ်လပ်စွာစီမံပိုင်ခွင့် ထုတ်ယူသုံးစွဲ ပိုင်ခွင့် ရှိရမည်။

ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အခြေခံရမည့်မူများ
၁။ ဒေသန္တရ ဖွံ့ဖြိုးရေး

(က) ပြည်နယ်၏ ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို ပြည်နယ်အစိုးရ အသီးသီးမှကနဦး ရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်းပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ပေးရမည်။

(ခ) ပြည်နယ်အတွင်းရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၊အပန်းဖြေခန်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ၊ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများ၊ ကုန်တင်ကုန်ချဆိပ်ကမ်းများ၊ဒေသထွက်ကုန်များ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကျောက်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများစသည့် လုပ်ငန်းတို့သည်သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်မှ လွတ်လပ်စွာ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိမည်။

(ဂ) အသေးစားအလတ်စား စီးပွားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီး၊ အကြီးစားစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများ ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် ပြည်နယ်အစိုးရမှ တိကျစွာ မူဝါဒများ ချမှတ်ဖော်ဆောင်ပေးရမည်။

(ဃ) ပြည်နယ်အစိုးရသည်တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များဖန်တီးပေးရမည့် အပြင် အခြေခံလူတန်းစားများ၏ လုပ်အားအရင်းအမြစ်များကို ပြည့်ဝစွာအသုံးချနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးရမည်။ ယင်းသို့ စီစဉ်ပေးရာတွင်ဒေသခံတို့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများကို မထိခိုက်စေရန်နှင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးသည့်အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းစေရမည်။

(င) အသေးစား၊ အလတ်စားဆိုင်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းအရာ အသေးစိတ်ကို ပြည်နယ်အစိုးရမှ ဒေသခံလူထုများသို့ အချိန်မီသိရှိရန် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖြင့်ချပြရမည်။

(စ) ပြည်နယ်အစိုးရမှဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ အလုပ်လက်မဲ့တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် လျော့ချရေးကို ဖော်ဆောင်သော မူဝါဒချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ရမည်။

(ဆ) ပြည်ပသို့တရားဝင်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်မူဝါဒကို ပြည်နယ်အစိုးရမှရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရမည်။

(ဇ) ပြည်နယ်အတွင်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ပြည်နယ်အစိုးရမှမူဝါဒ ဖော်ဆောင်ပေး ရမည်။

(ဈ) သက်ဆိုင်ရာလူမျိုးအလိုက် တိုင်းရင်းသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းစည်းခွင့်နှင့် ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်နယ်အစိုးရမှ လိုအပ်သောအကူအညီများ ပံ့ပိုးပေးရမည်။

၂။ ခရီးသွားလုပ်ငန်း

(က) ပြည်နယ်အတွင်းရှိခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အလှအပများကို အခြေပြုသည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊လူထုအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်မိမိပြည်နယ် နှင့်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဆက်စပ်မှုရှိနေသော ခရီးသွားလုပ်ငန်းများကိုပြည်နယ်အစိုးရမှ မူဝါဒရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရမည်။

(ခ) ပြည်နယ်အတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုမည့် လမ်းတံတားများ၊ယာဉ်များ၊ အသုံးပြုရာတွင်အဆင်ပြေချောမွေ့ရန် ပြည်နယ်အစိုးရက လိုအပ်သောအခြေခံ အဆောက်အအုံများကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်။

(ဂ) ပြည်နယ်အတွင်းရှိခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဆိုင်သောကိစ္စရပ်များတွင် သဘာဝအရင်း အမြစ်များကိုအခြေပြုသော ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များ၊ သာသနိက/ဘာသာရေး အဆောက်အဦးများ၊သဘာဝလှိုဏ်ဂူများ၊ ပင်လယ်ကမ်းခြေနှင့်သမိုင်းဝင်နေရာ ဒေသ များကို အထူးဦးစားပေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီး ပြည်နယ်အစိုးရမှ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။

(ဃ) ပြည်နယ်အတွင်းရှိရိုးရာဓလေ့များ၊ ထုံးတမ်းများ၊ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုများဒေသ ရိုးရာအစားအစာနှင့် သဘာဝအလှတရားများကို ခရီးသွားများအားဆွဲဆောင်နိုင်ရန် တိုင်းရင်းသားအခြေခံမီဒီယာနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ခွင့်၊ ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ခွင့် များကို ပြည်နယ်အစိုးရမှ မူဝါဒရေးဆွဲ သတ်မှတ်ရမည်။
(င) ရေတိုရေရှည် စီးပွားရေးစီမံကိန်းများကို ပြည်နယ်အစိုးရမှ ရေးဆွဲခွင့်ရှိရမည်။

 

နိဂုံး

ဤစာတမ်းပါ ဖော်ပြပါရှိသည့် အကြောင်းအရာနှင့် ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာ အခြေခံမူများတို့သည် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ NCA လုပ်ငန်းစဉ်ရှင်းလင်းပွဲကို တက်ရောက်လာသည့် ပြည်သူလူထုနှင့် ပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်သူများ၏ ဆွေးနွေးချက်အသံများ၊ မွန်နိုင်ငံရေးပါတီများ အရပ်ဖက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့ အဆိုပြုချက်များကို အခြေခံ၍ မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့တွင် ကျင်းသောမွန်လူမျိုးအလိုက်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီးရရှိလာသော သဘောတူညီချက် အတည်ပြုချက်များကိုအခြေခံ၍ စာတမ်းဖြင့် ပြန်လည်ပြုစု ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စာတမ်းပါ မူဝါဒ အဆိုပြုချက်များသည် အမျိုးသားတန်းတူရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် အပြည့်အဝရှိသော လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသည့် လူမျိုးကိုအခြေခံသော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို ထူထောင်ရန်အတွက် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရလဒ်များအပေါ်အခြေခံပြီး ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲပြဌာန်းနိုင်ရန် တိုင်းရင်းသားအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်လည်း လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ မွန်လူမျိုးအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားအားလုံးတို့သည် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် ငြိမ်းချမ်းသော အသိုက်အဝန်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက် စီးပွားရေးကဏ္ဍ၌ အရေးကြီးသည့် ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ အခြေခံရမည့် မူဘောင်များကို ရေးဆွဲတင်ပြအပ်ပါသည်။

Download in PDF 

Share.

About Author

Leave a Reply