Browsing: ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်း အစီရင်ခံစာ

၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်း အစီရင်ခံစာ
0

ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း (၂၀၂၀)

လၟေၚ်ကမၠောန် ရံၚ်စံၚ်ပေဲါရုဲမာဲ။ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း (၂၀၂၀) လၟေၚ်ကမၠောန်မဟာဇန် ချဳဒရာၚ် ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) သွက်ဂွံဗၠးၜးနွံဓရ်ဍာံ" (Civic Action for Free and…